Tagged: AL-FAS-FAH-SHA

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

คลอโรฟิลล์ ยี่ห้ออะไรดี (แนะนำ)

ในปัจจุบันมีคลอโรฟิลล์จำหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ ทั้งรูปแบบน้ำ และรูปแบบผง ซึ่งคลอโรฟิลล์ที่มีวางจำหน่ายนี้ จะรู้ได้อย่างไรว่า ยี่ห้อไหนดี จึงขอแนะนำว่า ควรบริโภคคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% เท่านั้น ซึ่งแม้ว่าจะมีราคาแพง แต่ก็มีความคุ้มค่ากว่ามาก (อ่านเปรียบเทียบความคุ้มค่าของคลอโรฟิลล์ 100% ที่นี่) เท่าที่ศึกษาข้อมูลในท้องตลาดเวลานี้ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ยี่ห้อ แต่ที่แนะนำ คือ คลอโรฟิลล์ชนิดน้ำ ตรา บ้านสมุนไพร ผลิตโดย ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด 103/9...

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า”

การสกัดและวิเคราะห์ “คลอโรฟิลล์” จากพืชกว่า 6,000 ชนิด พบว่า พืชที่ให้ “คลอโรฟิลล์” ที่บริสุทธิ์และดีที่สุด คือ “อัลฟัลฟ่า” (ALFALFA) ซึ่งจัดเป็นพืชจำพวกที่มีฝัก (LEGUMSE) ตระกูลถั่ว และมีระบบรากที่มหัศจรรย์มาก ในบางพื้นที่ รากของอัลฟัลฟ่าสามารถชอนไชลงไปลึกกว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่า อีกทั้งตัวของมันเองจะไม่สะสมสารพิษ ชาวอาหรับโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จาก “อัลฟัลฟ่า” มากว่า 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยใช้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์และใช้ใบมาตากแห้งชงเป็นชาดื่ม จึงขนานนามให้เป็น AL-FAS-FAH-SHA หรือ “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล” ประโยชน์ของ “อัลฟัลฟ่า”...