Tagged: ไทย-คลอโรฟิลล์

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

คลอโรฟิลล์ “เลือดของพืช” (BLOOD OF PLANT)

ด้วยโครงสร้างของโมเลกุลของ เม็ดเลือดแดง  ต่างกันเฉพาะตรงกลางที่ คลอโรฟิลล์ มีแมกนีเซียม(Mg) เกิดเป็น สีเขียว และเม็ดเลือดแดง มีเหล็ก (Fe) เกิดเป็น สีแดง  จากจุดนี้เองที่ทำให้ คลอโรฟิลล์ถูกเรียกว่า “เลือดของพืช” (BLOOD OF PLANT)   ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทยศาสตร์มากมายสรุป ตรงกันออกมาว่า  ” คลอโรฟิลล์ “ สามารถกระตุ้นการสร้าง เม็ดเลือดแดงได้

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า”

การสกัดและวิเคราะห์ “คลอโรฟิลล์” จากพืชกว่า 6,000 ชนิด พบว่า พืชที่ให้ “คลอโรฟิลล์” ที่บริสุทธิ์และดีที่สุด คือ “อัลฟัลฟ่า” (ALFALFA) ซึ่งจัดเป็นพืชจำพวกที่มีฝัก (LEGUMSE) ตระกูลถั่ว และมีระบบรากที่มหัศจรรย์มาก ในบางพื้นที่ รากของอัลฟัลฟ่าสามารถชอนไชลงไปลึกกว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่า อีกทั้งตัวของมันเองจะไม่สะสมสารพิษ ชาวอาหรับโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จาก “อัลฟัลฟ่า” มากว่า 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยใช้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์และใช้ใบมาตากแห้งชงเป็นชาดื่ม จึงขนานนามให้เป็น AL-FAS-FAH-SHA หรือ “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล” ประโยชน์ของ “อัลฟัลฟ่า”...