Tagged: ไทย-คลอโรฟิลล์

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

ปวดหัวไมเกรนเป็นประจำ ต้องการดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ต้องดื่มอย่างไร……?

ปวดหัวไมเกรนเป็นประจำ ต้องการดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ต้องดื่มอย่างไร……? –  ปวดศีรษะแบบไมเกรน ไมเกรนเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่พบบ่อยในช่วงอายุ 22 – 55ปี ผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้ชาย 3 เท่า อาการที่เกิดมักมีอาการปวดตุบๆ ที่ขมับหรือเบ้าตาซีกใดซีกหนึ่งตามจังหวะการเต้นของชีพจร แต่บางครั้งอาจปวดตื้อๆ อาจปวดข้องหนึ่งข้างสลับข้างกัน ระยะเวลาการปวดมักปวดเป็นชั่วโมง หรือเป็นวันๆ ก่อนปวดมักมีอาการตาพร่า ตาลาย ถ้าปวดรุนแรงจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย –  สาเหตุการเกิดไมเกรน การแพทย์ตะวันตกปัจจุบันที่เจริญก้าวหน้ามาก ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการปวดศีรษะแบบไมเกรน เพียงแต่มีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากการบีบตัวหรือขยายตัวของหลอดเลือดในสมองมากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดการปวดศีรษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น เป็นมา 6 เดือน มีอาการปวดมากบริเวณบั้นเอว ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? เส้นประสาทถูกกดทับ เกิดจากการที่สันหลังคนเราประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังชิ้นย่อยๆ เรียงต่อกันเป็นแนวจากต้นคอจนถึงก้นกบ ระหว่างกระดูกแต่ละข้อก็จะมีแผ่นกระดูกอ่อนที่เรียกว่า หมอนรองกระดูกสันหลังคั่นกลางทำหน้าที่ป้องกันการเสียดสี และภายในโครงกระดูกสันหลังนั้นประกอบไปด้วยเส้นประสาทแตกแขนงจากไขสันหลังไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลัง เรียกว่า รากประสาท ซึ่งจะอยู่ชิดกับหมอนรองกระดูก เมื่อหมอนรองกระดูกเคลื่อนตัวกดทับรากประสาทก็จะทำให้เกิดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ที่เส้นประสาทส่งไปถึง ·  ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 15 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน ในระยะเวลา 3 – 7...

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

กรดไหลย้อน จะดื่ม คลอโรฟิลล์ อย่างไร

ดื่มคลอโรฟิลล์ เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกรดไหลย้อน ป่วยเป็นโรค กรดไหลย้อน เป็นมานานหลายปี ถ้าดื่ม คลอโรฟิลล์ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มอย่างไร……? ให้ใช้สารสกัด “คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์” ใช้ปริมาณ 10 ซีซี ผสมน้ำ ครึ่งแก้ว ประมาณ 50 – 100ซีซี ดื่มตอนเช้าก่อน 6 โมงเช้า และ ก่อนรับประทานอาหารประมาณ 20 นาที ทุกวัน จนกระทั่งอาการดีขึ้น ช่วงวันที่ 1 -2 อาการปวดท้อง แสบท้องจะลดน้อยลง...

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารแบบเรื้อรัง ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารแบบเรื้อรัง เป็นมานานหลายปี ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? ·  ให้ใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ใช้ปริมาณ 10 ซีซี ดื่มแบบหัวเชื้อเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ำ ดื่มตอนเช้าก่อน 6 โมงเช้า และ ก่อนรับประทานอาหารประมาณ 20 นาที ทุกวัน จนกระทั่งอาการดีขึ้นโดยท่านสามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง ช่วงวันที่ 1 -2 อาการปวดท้อง แสบท้องจะลดน้อยลง ช่วงวันที่ 3 – 7 อาการในช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าไม่มีอาการแสบท้อง หรือปวดท้องก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังรับประทานอาหาร ·  งดทานอาหารที่มีรสจัด ·  ห้ามทานอาหารทำลายกระดูก...

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? –  คือ กรณีโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1-5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยเพิ่ม...

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบเป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบเป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? –  คือ กรณีโรค โรคไทรอยด์แบบเป็นพิษ การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1-5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยเพิ่ม...

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคไต สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ?

ป่วยเป็นโรคไตมานานหลายปี เป็นแบบที่ฟอกไตแล้ว คุณหมอนัดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดื่มอย่างไร……? –  ป่วยเป็นโรคโรคไตมานานหลายปี เป็นแบบที่ฟอกไตและที่คุณหมอห้าม ดื่มน้ำในปริมาณมาก หรือจำกัดปริมาณการดื่มน้ำ เพราะจะเกิดอาการน้ำท่วมปอด โดยเฉพาะคนที่ฟอกไตแล้ว สามารถใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ได้ แต่ห้ามผสมน้ำดื่ม แต่ให้ใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ เทใส่ขวดสเปรย์ หรือขวดหยอด (Dropper) หยดใต้ลิ้น

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคเก๊าต์ สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้หรือไม่

ป่วยเป็นโรคเก๊าต์มาหลายสิบปี สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดื่มอย่างไร……? เดือนที่ 1 ให้ใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 15 ซีซี ผสมน้ำ 1.5ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ชนิดเข้มข้น แพ็คคู่ 0

ป่วยด้วยอาการโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV ถ้าต้องการดื่ม คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มอย่างไร

ป่วยด้วยอาการโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV ถ้าต้องการดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มอย่างไร -ให้ใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 30 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ไม่ใช่โรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกาย แต่สามารถใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ฟื้นฟูได้จากประสบการณ์ การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์กับผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้จะไม่กำหนดระยะเวลาในการดื่มเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยการใช้นั้นจะให้ดื่มไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งร่างกายมีสภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น คุณสามารถสังเกตได้จากค่า CD 4 ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยสามารถเปรียบเทียบค่าก่อนเริ่มดื่ม และหลังจากดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ผ่านไปโดยสามารถทดสอบได้หลังจากเดือนแรก ให้สังเกตได้จากอาการป่วยที่เคยเป็นจะลดน้อยลง และมีค่า CD 4 สูงขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในเดือนต่อๆ มา

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ต้องดื่มอย่างไร.?

ป่วยเป็นโรคเบาหวานมานาน ถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ต้องดื่มอย่างไร.? โรคเบาหวานถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย  ดื่มเพื่อปรับสภาพร่างกายในการรับสารอาหารครั้งแรก ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยใช้ปริมาณ 5 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร เป็นเวลา 2 – 3 วัน