Tagged: โรคไทรอยด์

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? –  คือ กรณีโรคไทรอยด์ (แบบไม่เป็นพิษ) การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1-5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยเพิ่ม...

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบเป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……?

ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ (แบบเป็นพิษ) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจะต้องดื่มอย่างไร……? –  คือ กรณีโรค โรคไทรอยด์แบบเป็นพิษ การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1-5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยเพิ่ม...