Tagged: โรคไต

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

โรคไต (ยังไม่ฟอกไต) ดื่ม คลอโรฟิลล์ อย่างไร

ป่วยเป็นโรคไต (ยังไม่ฟอกไต) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มอย่างไร ? คือ กรณีโรคไต (แบบยังไม่ฟอกไต) การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1 – 5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์...

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคไต สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ?

ป่วยเป็นโรคไตมานานหลายปี เป็นแบบที่ฟอกไตแล้ว คุณหมอนัดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดื่มอย่างไร……? –  ป่วยเป็นโรคโรคไตมานานหลายปี เป็นแบบที่ฟอกไตและที่คุณหมอห้าม ดื่มน้ำในปริมาณมาก หรือจำกัดปริมาณการดื่มน้ำ เพราะจะเกิดอาการน้ำท่วมปอด โดยเฉพาะคนที่ฟอกไตแล้ว สามารถใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ได้ แต่ห้ามผสมน้ำดื่ม แต่ให้ใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ เทใส่ขวดสเปรย์ หรือขวดหยอด (Dropper) หยดใต้ลิ้น