Tagged: โรคไต (แบบยังไม่ฟอกไต)

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

โรคไต (ยังไม่ฟอกไต) ดื่ม คลอโรฟิลล์ อย่างไร

ป่วยเป็นโรคไต (ยังไม่ฟอกไต) ถ้าดื่มเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย จะต้องดื่มอย่างไร ? คือ กรณีโรคไต (แบบยังไม่ฟอกไต) การใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ให้ผสมน้ำ ดื่มได้ตามปกติ 1 – 5 วันแรก ให้ผสมน้ำ ปริมาณ 10 ซีซี / วัน / 1 ขวด (น้ำสะอาด 1.5 ลิตร) 6 – 15 วัน ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์...