Tagged: เห็ดถั่งเช่า

วงจรชีวิตของเห็ด ตังถั่งเช่า

ตังถั่งเช่า ไวอากร้า แห่งเขาหิมาลัย

ถั่งเช่า / ตังถั่งเช่า มารู้จักกับเห็ดถั่งเช่ากันครับ ว่าสามารถใช้ทดแทนยาไวอากร้าได้จริง เห็ดถั่งเช่า, ถั่งเฉ้า, ถังเฉ้า, ตังถังแห่เช่า หรือหญ้าหนอนธิเบต มีชื่อทาง วิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis มักชอบเจริญเติบโต ในแถบเย็นจัด และ เป็นภูเขาสูง พบมากในแถบประเทศภูฏาน หรือธิเบต  เห็ดชนิดนี้ฤดูหนาวจะเป็นหนอน พอฤดูร้อนมันจะงอกเป็นหญ้า คำว่า “ถั่งเช่า” แปลเป็นไทยได้ว่า “หนาวเป็นหนอน ร้อนเป็นหญ้า” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลก กิโลกรัมละ200,000 บาทขึ้นไป ตอนนี้มีนักวิจัยไทยได้เพาะเห็ดถั่งเช่าขึ้น มาเองในห้องทดลองได้แล้ว และรณรงค์ให้ชาวบ้านได้เพาะเห็ดชนิดนี้ขาย แต่ยังไม่แพร่หลาย ...