Tagged: อัลฟาฟ่า (Alfalfa)

Alfalfa หรือ AL-FASFASHA 0

อัลฟัลฟ่า (Alfalfa) คืออะไร

Alfalfa หรือ AL-FASFASHA ในภาษาอาหรับ เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่เจริญเติบโตในประเทศ สหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย,อเมริกาใต้และทาง ตอนเหนือของประเทศจีน อัลฟัลฟ่า เป็นหนึ่งในพืชที่ เก่าที่สุดซึ่งถูกใช้โดยมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการแพทย์ ต้น อัลฟัลฟ่า แตกต่างจากพืชอื่น ต้น อัลฟัลฟ่า แตกต่างจากพืชอื่น ๆ อัลฟัลฟ่า มีรากยาว 40 ถึง 60 ฟุต ซึ่งจะช่วยในการดูดซับสารอาหาร ที่มากขึ้น ปริมาณของแร่ธาตุสูงกว่าพืชอื่น ๆ ต้นอัลฟัลฟ่า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองแดง, เหล็ก, แมกนีเซียม,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม สังกะสีและอื่น...