Tagged: สุขภาพดี

ประโยชน์ดีๆจากผักผลไม้ 5 สี 0

อยู่อย่างไร ให้ “อายุยืน” เกิน 100 ปี

อายุยืน ไม่ใช่เรื่องยาก การ มีสุขภาพดี แข็งแรงอยู่เสมอในวัยสูงอายุ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและหวังให้ตัวเองเป็นเช่นนั้น แต่ก็อาจดูเป็นเรื่องยากหากจะทำ เนื่องจากสุขภาพที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัย หลายๆ อย่าง ซึ่งคนแก่แต่หัวใจยังหนุ่ม “คุณหมอเฉก ธนะสิริ” วัย 82 ปี (ปี 2550) ผู้นี้ บอกว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพดีและมี “อายุยืน” ยาวนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก “คุณก็กิน-อยู่แบบช้าง ม้า วัว ควาย ยีราฟ แรด สิ” ประโยคนี้ คุณหมอพูดแบบขำๆ...