Tagged: นกเขาไม่ขัน ทำไงดี

Ginseng Plus (จินเส็ง พลัส) 0

นกเขาไม่ขัน เสื่อมสมรรถภาพ ไม่แข็งตัว ทำไงดี

นกเขาไม่ขัน เป็นเรื่องใหญ่ เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหา “นกเขาไม่ขัน” สามารถทำลายชีวิตคู่ได้ ปัญหานี้เป็นทั้งเรื่องจริง และเรื่องไม่จริง กล่าวคือ เป็นเรื่องจริงที่มีสามีภรรยาหลายคู่เลิกกันเพราะฝ่ายชายไม่สามารถให้ความสุขทางเพศแก่ภรรยาได้ แต่ส่วนมากหากเลิกกันเพราะปัญหาทางเพศ มักจะไม่มีใครเปิดเผยอย่างชัดเจน อาจจะเพียงพูดในกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น และปัญหาเรื่องเลิกกันนี้ก็ไม่จริงสำหรับสามีภรรยาอีกหลายคู่เช่นกัน เพราะบางคู่ ถึงแม้จะมีความสุขทางเพศด้วยกันไม่ได้ ก็อาศัยความรัก ความผูกพันธ์ต่อกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจให้อยู่ด้วยกัน บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเรื่องลูก ไม่อยากให้ลูกมีผลกระทบจากปัญหาการหย่าร้าง หรืออีกหลาย ๆ ที่มีปัญหาทางเพศ ก็ช่วยกันหาทางออก โดยการปรึกษาแพทย์ อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็ง ลักษณะ คือ ภาวะของอวัยเพศไม่แข็งตัว เสื่อมสมรรถภาพ หรือ...