Tagged: ธรรมชาติบำบัด

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

ป่วยเป็นโรคเก๊าต์ สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้หรือไม่

ป่วยเป็นโรคเก๊าต์มาหลายสิบปี สามารถดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดื่มอย่างไร……? เดือนที่ 1 ให้ใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ปริมาณ 15 ซีซี ผสมน้ำ 1.5ลิตร ให้ดื่มแทนน้ำทั้งวัน

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 0

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ต้องดื่มอย่างไร.?

ป่วยเป็นโรคเบาหวานมานาน ถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ต้องดื่มอย่างไร.? โรคเบาหวานถ้าต้องการใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย  ดื่มเพื่อปรับสภาพร่างกายในการรับสารอาหารครั้งแรก ให้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % โดยใช้ปริมาณ 5 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร เป็นเวลา 2 – 3 วัน