Tagged: ตังถั่งเช่า

วงจรชีวิตของเห็ด ตังถั่งเช่า

ตังถั่งเช่า ไวอากร้า แห่งเขาหิมาลัย

ถั่งเช่า / ตังถั่งเช่า มารู้จักกับเห็ดถั่งเช่ากันครับ ว่าสามารถใช้ทดแทนยาไวอากร้าได้จริง เห็ดถั่งเช่า, ถั่งเฉ้า, ถังเฉ้า, ตังถังแห่เช่า หรือหญ้าหนอนธิเบต มีชื่อทาง วิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis มักชอบเจริญเติบโต ในแถบเย็นจัด และ เป็นภูเขาสูง พบมากในแถบประเทศภูฏาน หรือธิเบต  เห็ดชนิดนี้ฤดูหนาวจะเป็นหนอน พอฤดูร้อนมันจะงอกเป็นหญ้า คำว่า “ถั่งเช่า” แปลเป็นไทยได้ว่า “หนาวเป็นหนอน ร้อนเป็นหญ้า” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลก กิโลกรัมละ200,000 บาทขึ้นไป ตอนนี้มีนักวิจัยไทยได้เพาะเห็ดถั่งเช่าขึ้น มาเองในห้องทดลองได้แล้ว และรณรงค์ให้ชาวบ้านได้เพาะเห็ดชนิดนี้ขาย แต่ยังไม่แพร่หลาย ...

Ginseng Plus (จินเส็ง พลัส) 0

นกเขาไม่ขัน เสื่อมสมรรถภาพ ไม่แข็งตัว ทำไงดี

นกเขาไม่ขัน เป็นเรื่องใหญ่ เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหา “นกเขาไม่ขัน” สามารถทำลายชีวิตคู่ได้ ปัญหานี้เป็นทั้งเรื่องจริง และเรื่องไม่จริง กล่าวคือ เป็นเรื่องจริงที่มีสามีภรรยาหลายคู่เลิกกันเพราะฝ่ายชายไม่สามารถให้ความสุขทางเพศแก่ภรรยาได้ แต่ส่วนมากหากเลิกกันเพราะปัญหาทางเพศ มักจะไม่มีใครเปิดเผยอย่างชัดเจน อาจจะเพียงพูดในกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น และปัญหาเรื่องเลิกกันนี้ก็ไม่จริงสำหรับสามีภรรยาอีกหลายคู่เช่นกัน เพราะบางคู่ ถึงแม้จะมีความสุขทางเพศด้วยกันไม่ได้ ก็อาศัยความรัก ความผูกพันธ์ต่อกันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจให้อยู่ด้วยกัน บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเรื่องลูก ไม่อยากให้ลูกมีผลกระทบจากปัญหาการหย่าร้าง หรืออีกหลาย ๆ ที่มีปัญหาทางเพศ ก็ช่วยกันหาทางออก โดยการปรึกษาแพทย์ อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็ง ลักษณะ คือ ภาวะของอวัยเพศไม่แข็งตัว เสื่อมสมรรถภาพ หรือ...