Daily Archive: September 1, 2014

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100%

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ใส่ขวด 5 วัน

หลังจากที่ผมได้ทดลอง หรือ ทดสอบ นำน้ำ “คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %” ใส่ขวดทิ้งไว้ 3 ขวด ในบทความเรื่อง “มาดื่ม คลอโรฟิลล์ กันเถอะ” ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ตอนนี้ ผ่านมา 5 วันแล้ว เรามาอัพเดทสถานะของ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ที่ได้ใส่ขวดทิ้งไว้กันครับ แต่ก่อนอื่น ขอบอกไว้ก่อนว่า ผมผสมคลอโรฟิลล์ไว้ดื่มในบทความนั้น จำนวน 3 ขวด แต่ผมกินไปแล้ว 2 ขวด ดังนั้น จึงเหลือที่เอาไว้ทดสอบโดยเฉพาะ 1...