Daily Archive: August 29, 2014

รัฐบาล ระบาย ยางพารา แสนตัน

รัฐบาล ระบาย ยางพารา แสนตัน

รัฐลุยไฟระบายยางพาราแสนตัน นายชนะชัย เปล่งธนศิริวัธน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ อ.ส.ย.และผู้ซื้อจากต่างประเทศรายเดียว เตรียมลงนามในสัญญาซื้อขาย “ยางพารา” ในสต๊อกของรัฐจำนวน 100,000 ตัน จากยางในสต๊อกของรัฐทั้งหมด 210,000 ตัน ที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมารับซื้อมาจากเกษตรกร ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยราคาจำหน่ายยางในสต๊อกให้แก่ผู้ซื้อยางแผ่นรมควันกิโลกรัม (กก.) ละ 62 บาท และยางแท่ง กก.ละ 58 บาท กำหนดระยะเวลาการส่งมอบไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาซื้อขาย หากเกินระยะเวลาการส่งมอบรัฐจะเรียกเก็บค่าปรับ เพราะมีต้นทุนการเก็บยางในสต๊อก...

Ginseng Plus (จินเส็ง-พลัส)

Ginseng Plus (จินเส็ง-พลัส) บ้านสมุนไพรชัยมงคล

อยากสุขภาพดี เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย Ginseng Plus (จินเส็ง-พลัส) บ้านสมุนไพรชัยมงคล อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย ช่วยสร้างภูมิต้านทาน ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ อย.11-1-11054-1-0-133 สารประกอบ โสม กระชายดำ หญ้าหนอน(ตังถั่งเช่า) เห็ดหลินจือ แอล-อาร์จินีน (L-Arginine Monohydrochloride) วิตามินซิงค์ (Zine amino acid chelate) สรรพคุณ – นำเข้าจากประเทศเยอรมัน –...