Daily Archive: August 20, 2014

ประโยชน์ดีๆจากผักผลไม้ 5 สี 0

อยาก อายุยืน ทำอย่างไร ?

อายุยืน เริ่มต้นที่ อาหาร อายุยืน เริ่มต้นด้วยอาหารที่เรารับประทานเข้าไป แต่ในการที่จะรับประทานอาหารนั้น ก็มีศาสตร์ในการบริโภคอยู่ เรามาดูกันว่า เราจะปฏิบัติต่ออาหารที่เราจะรับประทานอย่างไรดี จึงจะส่งผลให้เรามี “อายุยืน” อาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ก็จริง แต่ชนิดและคุณภาพของอาหารต่างหากที่เป็นเครื่อง บ่งบอกคุณภาพชีวิต ร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะการมีชีวิตของเซลล์นับล้านๆ เซลล์ ชีวิตจึงอยู่ได้ด้วยชีวิต และเซลล์ที่มีชีวิตชีวาเท่านั้นที่จะนำมาสู่ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์