Daily Archive: August 11, 2014

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า” 0

คลอโรฟิลล์จาก “อัลฟัลฟ่า”

การสกัดและวิเคราะห์ “คลอโรฟิลล์” จากพืชกว่า 6,000 ชนิด พบว่า พืชที่ให้ “คลอโรฟิลล์” ที่บริสุทธิ์และดีที่สุด คือ “อัลฟัลฟ่า” (ALFALFA) ซึ่งจัดเป็นพืชจำพวกที่มีฝัก (LEGUMSE) ตระกูลถั่ว และมีระบบรากที่มหัศจรรย์มาก ในบางพื้นที่ รากของอัลฟัลฟ่าสามารถชอนไชลงไปลึกกว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่า อีกทั้งตัวของมันเองจะไม่สะสมสารพิษ ชาวอาหรับโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จาก “อัลฟัลฟ่า” มากว่า 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยใช้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์และใช้ใบมาตากแห้งชงเป็นชาดื่ม จึงขนานนามให้เป็น AL-FAS-FAH-SHA หรือ “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล” ประโยชน์ของ “อัลฟัลฟ่า”...