Daily Archive: August 9, 2014

คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100 % 0

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % คือ อาหารอายุวัฒนะ ?

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ สารประกอบที่ทำให้พืชมีสีเขียว และทำหน้าที่หลักคือ สังเคราะห์แสง (Photosynthesis) โดยการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุต่างๆ จากดินให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งให้ก๊าซออกซิเจนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ คลอโรฟิลล์ ธรรมชาติมีหลายชนิด บางชนิดสังเคราะห์แสงได้ในที่มีแสงแดดเท่านั้น

คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100 % 0

วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 %

วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble Chlorophyll ของบ้านสมุนไพร เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอาหารทดแทนในทางธรรมชาติบำบัด มีจำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้ให้การยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถรับทราบได้ในช่วง 2 -3 วันแรกของการใช้ผลิตภํณฑ์ จึงทำให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100 % 0

คลอโรฟิลล์ที่ทางการแพทย์ยอมรับคือ ?

คลอโรฟิลล์ที่ทางการแพทย์ยอมรับคือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ต้องมีสารคลอโรฟิลล์อย่างน้อย 95 % นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองจนในที่สุดพบว่า มันคือ คลอโรฟิลล์ชนิดที่ละลายในน้ำ (Water Soluble Chlorophyll) ซึ่งคลอโรฟิลล์โดยตัวของมันเอง…. ไม่ละลายในน้ำ

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % 0

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % มีประสิทธิภาพต่อโรคอย่างไร ?

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % มีประสิทธิภาพต่อโรคอย่างไร ? คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % คืออะไร ? คลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่บำรุงเลือด ล้างพิษและทำลายอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ในเม็ดเลือด ทำให้เลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและเห็นผลได้ชัดเจน อธิบายได้ดังต่อไปนี้

คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100 % 0

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % คืออะไร …?

ถาม : คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % คืออะไร ? และ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % มีประสิทธิภาพต่อโรคอย่างไร …? คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าใช้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบเลือดสะอาดบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพ ช่วยต่อต้านสารพิษที่มีมากขึ้นในอาหารยุคปัจจุบัน