กำลังใจ : จิตที่คิดจะให้ สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ

You may also like...